« Η ΜΕΡΙΜΝΑ »

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΜΕ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ

 

 • Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1991 στην Ορεστιάδα Ν.Έβρου / Θράκης από γονείς των παιδιών με αναπηρίες.
 • Συμμετέχουν (270) οικογένειες των Α.Μ.Ε.Α. και υποστηρίζεται κυρίως από την Κοινωνία και από πάρα πολλούς φίλους / εθελοντές.
 • Αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Έβρου και της Θράκης.
 • Είναι Μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γονέων/Κηδεμόνων ΑΜΕΑ, συμμετέχει στον Σύνδεσμο.
 • Στηρίζεται κυρίως στη εθελοντική συνδρομή φίλων και κοινωνικών φορέων.
 • Δραστηριοποιείται αγωνιστικά και διεκδικητικά ως ανεξάρτητη ΜΚΟ στα ζητήματα των ΑμεΑ από το 1991.
 • Έχει να παρουσιάσει πολύπλευρη δράση με πλήθος εκδηλώσεων, συμπράττει με άλλες ΜΚΟ, όπως κοινωνικούς, οικολογικούς, πολιτιστικούς, επαγγελματικούς κ. α φορείς της περιοχής μας.
 • Απασχολεί δημιουργικά σε Εργαστήρια τα ΑμεΑ (Θερμοκήπιο, κατασκευές, Κέντρο Ημέρας) με στόχο την κοινωνικοποίηση και την αυτόνομη αξιοπρεπή διαβίωσή τους.
 • Λειτουργεί Κατασκηνώσεις με τη συνδρομή της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.
 • Αναπτύσσει Προγράμματα εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης από την Ε.Ε.. δια της ΕΣΑμεΑ και των ΟΤΑ.
 • Μέχρι τώρα πετύχαμε την ένταξη των Α.Μ.Ε.Α. στην Εκπαίδευση και Απασχόληση με την ίδρυση και λειτουργία από την Πολιτεία στην περιοχή του Ν.Έβρου, Ειδικών Σχολικών Μονάδων (Σχολεία, Νηπιαγωγεία, ΤΕΕ, ΕΕΕΕΚ) και Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ).
 • Διαθέτουμε (3) ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα για την δωρεάν μεταφορά των ΑμεΑ.
 • Λειτουργούμε με την συνδρομή εθελοντών Κέντρο ημέρας ΑμεΑ.
 • Άμεσοι στόχοι του είναι η ίδρυση Πολυκέντρου Παροχής Υπηρεσιών, Απασχόλησης και Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, επίσης η λειτουργία Εργαστηρίων για την ένταξη των ΑμεΑ στην Κοινωνία
 • Για την πολύπλευρη κοινωνική δράση του ο Σύλλογός μας βραβεύτηκε το 2002 από τον κ. Πρόεδρο και κ. Πρωθυπουργό της Χώρας ως η καλύτερη εθελοντική οργάνωση στο Νομό Έβρο.

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ Α.Μ.Ε.Α. Ν.ΈΒΡΟΥ

«Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΤΗΛΕΦΩΝΑ. +302552025521 +30 25520 23462 +30 6944555068

FAX. +30 25520 25520—ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 166—68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Email: papasg@otenet.gr